વિન્સેન્ટનો બ્લોગ 3; 07-11-2022
(નોંધો કે ડ્રોપડાઉન ફ્લેગ્સનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીમાં સ્વિચ કરવા માટે બ્લોગ આપમેળે તમારા બ્રાઉઝરની ભાષામાં દેખાશે)

અર્થ અને અનંતકાળની આશા

બાઇબલના અધિકૃત સંસ્કરણમાં 'શાશ્વત' શબ્દનો ઉલ્લેખ 47 વખત થયો છે (KJV) શબ્દ 'શાશ્વત' 97 વખત. તે સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તમારું માથું મેળવવું એટલું મુશ્કેલ છે.
તમે કલ્પના કરી શકો તે સૌથી મોટા પુસ્તકની કલ્પના કરો, હવે આ ખૂબ મોટા પુસ્તકનું માત્ર એક પૃષ્ઠ અનંતકાળની તુલનામાં પૃથ્વી પરના જીવન જેવું છે. તેનો અર્થ એ છે કે તે બધા લાખો અન્ય પૃષ્ઠો હજી ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્ત સાથે મહિમામાં રહેવાના બાકી છે.
હું પ્રાર્થના કરું છું કે વધુ સારી સમજણ આપે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને શાશ્વત જીવનનું વચન આપે છે, અંત વિના, સંપૂર્ણ રાજ્ય, ભગવાનના રાજ્યમાં હંમેશ માટે અને હંમેશ માટે.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ઈશ્વરના શાશ્વત રાજ્યની શીખ આપી. સંત મેથ્યુ પ્રકરણ 4 અને શ્લોક 17 ની ગોસ્પેલમાં તે દિવસથી વાંચવામાં આવ્યું છે કે ઈસુએ ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું અને કહ્યું: પસ્તાવો કરો, કારણ કે ભગવાનનું રાજ્ય નજીક છે.
પસ્તાવો; પસ્તાવાપૂર્વક પાપથી દૂર રહેવા માટે અને ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્ત માટે સંપૂર્ણ રાજ્યમાં તેમની સાથે અનંતકાળ માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે.
મારે કોઈને યાદ કરાવવાની જરૂર નથી કે આપણે હાલમાં જે વિશ્વમાં જીવીએ છીએ તે એક પતન વિશ્વ છે, જ્યાં શેતાન અને તેના દાનવો અને તેના સેવકો વિનાશ સર્જે છે.
ઈશ્વરના શાશ્વત રાજ્યની કલ્પના કરો જ્યાં કોઈ શેતાન નથી, ફક્ત એક ક્ષણ માટે આનું મનન કરો, શેતાન વિનાનું રાજ્ય, કોઈપણ દુષ્ટતા વિના, ભ્રષ્ટાચાર વિના, મૃત્યુ વિના, ગરીબી વિના, પરંતુ જેમ નિર્માતાએ શાંતિ અને સંપૂર્ણ સુમેળમાં ઇરાદો રાખ્યો હતો.
જેઓ પહેલાથી જ સ્વર્ગમાં છે તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે તેમના પ્રિયજનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખે અને તેઓને સ્વર્ગમાં કાયમ માટે સાથે રહેવા માટે જોડે.
જો તમારી પાસે સ્વર્ગમાં કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ છે, તો ખ્રિસ્ત ઈસુ ભગવાનમાં વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડતા રહો, ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે જીવો, જેથી તમે ફરીથી અને તે સમય હંમેશા અને હંમેશ માટે સાથે રહેશો.
આ મને બે શાસ્ત્રોની યાદ અપાવે છે:
'પણ લખેલું છે તેમ, જેઓ ઈશ્વરે તેના પર પ્રેમ રાખનારાઓ માટે જે વસ્તુઓ તૈયાર કરી છે, તે આંખે જોયું નથી, કાને સાંભળ્યું નથી, માણસના હૃદયમાં પ્રવેશ્યું નથી. (1 કોરીં. 2:9) ઈશ્વરે આપણા માટે અનંતકાળ માટે આનંદ માણવા માટે તૈયાર કરેલી સુંદર વસ્તુઓને આપણે હજી પણ બરાબર સમજી શકતા નથી.
પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું “મારા પિતાના ઘરમાં ઘણી હવેલીઓ છે: જો તે ન હોત, તો મેં તમને કહ્યું હોત. હું તમારા માટે જગ્યા તૈયાર કરવા જાઉં છું.” (જ્હોન 14:2)

શેતાનની સૌથી મોટી યુક્તિ એ વિશ્વને સમજાવવાની હતી કે તે અને નરક અસ્તિત્વમાં નથી, પરંતુ તેણે બહુમતીને ખાતરી આપી કે મનુષ્યો શરીર, આત્મા અને આત્મા સાથે ત્રિગુણિત જીવો નથી અને પરિણામે આત્મા શાશ્વત નથી.
જો કે એકવાર કોઈને ખાતરી થઈ જાય કે વાસ્તવિક તમે તમારો આત્મા છો, કે શરીર એ માત્ર એક અસ્થાયી નશ્વર મંડપ છે જેમાં આત્મા રહે છે અને આ તમારો આત્મા અનંતકાળ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે અને અમર છે તેથી તે મૃત્યુ પામી શકતો નથી, પછી કોઈને ચિંતા થશે કે તેઓ ક્યાં વિતાવશે. અનંતકાળ?
ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્તે આપણને પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી તે શીખવ્યું અને તે જ દૈનિક પ્રાર્થનામાં, છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને દરરોજ અનંતકાળની યાદ અપાય છે.
મને ગમે છે કે તમે હવે આ પ્રાર્થનામાં મારી સાથે જોડાઓ:
અમારા પિતા જે સ્વર્ગમાં છે, તમારું નામ પવિત્ર ગણાય. તમારું રાજ્ય આવે. જેમ સ્વર્ગમાં થાય છે તેમ પૃથ્વી પર પણ તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય. આ દિવસે અમને અમારી રોજીરોટી આપો. અને અમને અમારા દેવા માફ કરો, જેમ અમે અમારા દેવાદારોને માફ કરીએ છીએ. અને અમને લાલચમાં ન દોરો, પરંતુ અમને દુષ્ટતાથી બચાવો:
કેમ કે સામ્રાજ્ય, શક્તિ અને કીર્તિ સદાકાળ માટે તારી જ છે. આમીન.

પ્રેમ અને આશીર્વાદ
પ્રચારક વિન્સેન્ટ


વિન્સેન્ટનો બ્લોગ 2
; 18 ઓક્ટોબર 2022
(નોંધો કે ડ્રોપડાઉન ફ્લેગ્સનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીમાં સ્વિચ કરવા માટે બ્લોગ આપમેળે તમારા બ્રાઉઝરની ભાષામાં દેખાશે)

તેમાંથી અડધાને પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યો ન હતો!

સેન્ટ મેથ્યુ પ્રકરણ 25 ની સુવાર્તામાં નોંધાયેલા દસ કુમારિકાઓના દૃષ્ટાંત વિશે હું ભગવાન તરફથી એક તાત્કાલિક શબ્દ તમારી સાથે શેર કરી રહ્યો છું.
આ દસ કુમારિકાઓ બધી પ્રભુને જાણતી હતી, તેઓ બધા પ્રભુને અનુસરતા હતા, પરંતુ દસમાંથી પાંચને, એટલે કે તેમાંથી અડધાને પ્રવેશવા દેવામાં આવ્યા ન હતા અને પ્રભુએ તેઓને ઠપકો આપતાં કહ્યું હતું કે 'હું તમને ઓળખતો નથી!'
જો ભગવાન તમને જાણતા ન હોય તો તે એક ભયંકર અને ભયાનક બાબત છે. ચેતવણી એ છે કે પાંચ મૂર્ખ કુમારિકાઓ, તેમાંથી અડધા, પ્રભુને જાણતા હતા પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમને જાણતા ન હતા. મહેરબાની કરીને સમજો કે આ પાંચ મૂર્ખ કુમારિકાઓને ખાતરી હતી કે ભગવાન તેમને જાણતા હતા અને તેઓ વરરાજાને મળવા માટે ખૂબ જ ખાતરીપૂર્વક પણ હતા, પરંતુ તેમના નામ લેમ્બના જીવનના પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યા ન હતા. જેમ ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્ત સેન્ટ મેથ્યુની સુવાર્તાના સાતમા અધ્યાયમાં કહે છે: “જે મને 'પ્રભુ, પ્રભુ' કહે છે તે દરેક સ્વર્ગના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરશે નહીં, પરંતુ ફક્ત તે જ જે મારા પિતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે. સ્વર્ગમાં કોણ છે.” (મેટ 7:21)

હું એ હકીકત પર ભાર મૂકું છું કે મૂર્ખ કુમારિકાઓ, જેમાંથી અડધાની મોટી સંખ્યા, વરરાજાને મળવા માટે સહમત હતી, આ એક કડક ચેતવણી છે. શું હું તમને યાદ અપાવીશ કે રેવિલેશનના પ્રથમ પ્રકરણોમાં વર્ણવેલ સાત ચર્ચ, સાત અલગ-અલગ ચર્ચ અને વિશ્વાસીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને માત્ર એક સિવાય; બધાને પસ્તાવો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું.
દસ કુમારિકાઓના આ દૃષ્ટાંતમાં, ભગવાન ઇસુ ખ્રિસ્ત આ અંતિમ સમયગાળો વર્ણવે છે જેમાં આપણે છીએ, તેમજ આસ્થાવાનોની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ, સંતોની ટૂંક સમયમાં પકડવાનું, અન્યથા લગ્ન રાત્રિભોજન દ્વારા અનુસરવામાં આવતા અત્યાનંદ તરીકે ઓળખાય છે. સ્વર્ગમાં લેમ્બ.
સુંદર ચિત્ર પણ જુઓ.સ્વર્ગ બનાવવા માટે?
ફરીથી જન્મેલા વિશ્વાસીઓને ખ્રિસ્તની કન્યા કહેવામાં આવે છે અને ભગવાન વરરાજા છે.
મધ્યરાત્રિએ પોકાર એ વરને રજૂ કરે છે જે તેની કન્યાને તેના ઘરે લાવવા માટે આવે છે, ટ્રમ્પેટના વિસ્ફોટ પર, આ અત્યાનંદ છે:
“કેમ કે ભગવાન પોતે સ્વર્ગમાંથી પોકાર સાથે, મુખ્ય દેવદૂતના અવાજ સાથે અને ભગવાનના ટ્રમ્પ સાથે નીચે આવશે: અને ખ્રિસ્તમાં મૃત્યુ પામેલાઓ પહેલા ઉઠશે: પછી આપણે જેઓ જીવિત છીએ અને બાકી છીએ તેઓને તેમની સાથે પકડવામાં આવશે. વાદળોમાં, હવામાં ભગવાનને મળવા માટે: અને તેથી આપણે હંમેશા ભગવાન સાથે રહીશું." (1 થેસ 4:16-17)

લેમ્બના લગ્ન રાત્રિભોજનનું વર્ણન પ્રેરિત જ્હોન દ્વારા પ્રકટીકરણમાં પણ કરવામાં આવ્યું છે “અને તેણે મને કહ્યું, લખો, ધન્ય છે તેઓ જેને લેમ્બના લગ્નના ભોજન માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને તેણે મને કહ્યું, આ ભગવાનની સાચી વાતો છે. (પ્રકટી 19:9)
યહૂદી પરંપરામાં લગ્ન પછીની તહેવાર સાત દિવસ સુધી ચાલે છે અને વિપત્તિના સમયગાળા સાથે સમાંતર ચિત્રકામ 7 વર્ષ સુધી ચાલે છે. જે મને સૂચવે છે કે ભગવાન સાત વર્ષના વિપત્તિના સમયગાળા પહેલા તેની કન્યાને પકડી લેશે, કારણ કે ખ્રિસ્તની કન્યા ક્રોધ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવી નથી.
"કેમ કે ઈશ્વરે આપણને ક્રોધ માટે નહિ, પરંતુ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા મુક્તિ મેળવવા માટે નિયુક્ત કર્યા છે, જે આપણા માટે મૃત્યુ પામ્યા, કે આપણે જાગીએ કે સૂઈએ, આપણે તેની સાથે જીવીએ." (1 થેસ 5:9-10)

તેથી હવે જ્યારે આપણે આ જાણીએ છીએ અને સમજીએ છીએ, ત્યારે આપણે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ કે શા માટે પાંચ કુમારિકાઓને મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે અને તેમને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી, કારણ કે ભગવાન તેમને જોતા નથી. તેમનો તેમની સાથે કોઈ સંબંધ નહોતો. મૂર્ખ લોકો વાસ્તવમાં મૂર્ખ બનાવવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેમની પાસે ઈશ્વરભક્તિનું સ્વરૂપ હતું પરંતુ તેની શક્તિનો ઇનકાર કર્યો હતો.
(2 ટિમ 3: 5)
મૂર્ખ અને જ્ઞાની બંને કુમારિકાઓ, ભગવાનને મળવા માટે તૈયાર થઈ રહી હતી, તેઓ બધા ભગવાનને ઓળખતા હતા. દૃષ્ટાંતમાં ઉલ્લેખિત તફાવત એટલો જ છે કે જ્ઞાની કુમારિકાઓએ તેમની સાથે તેલ લીધું હતું અને મૂર્ખ લોકો તેમની સાથે તેલ લેતા નથી.
જ્યારે ભગવાન રોકાયા હતા અને તેઓ સૂતા હતા, પરંતુ જ્યારે મધ્યરાત્રિએ ભગવાનને મળવા માટે રડવાનો અવાજ આવ્યો ત્યારે જ, મૂર્ખ કુમારિકાઓએ જોયું કે તેમના દીવાઓમાં તેલ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું અને બહાર નીકળી ગયા હતા.
તેઓએ સૌપ્રથમ જ્ઞાની કુમારિકાઓને તેમનું તેલ આપવાનો આદેશ આપ્યો, જે તેમના અભિમાની અને અધર્મી વલણ તરફ ઈશારો કરે છે, જ્ઞાનીઓએ કહ્યું ના, નહીં તો અમારી પાસે પૂરતું નથી, તેથી મૂર્ખ કુમારિકાઓએ તેલ ખરીદવા પાછા જવું પડ્યું, જ્યારે તેઓ પાછા ગયા. તેલ ખરીદવા માટે, શાસ્ત્રો કહે છે:
“અને તેઓ ખરીદી કરવા ગયા ત્યારે વરરાજા આવ્યો; અને જેઓ તૈયાર હતા તેઓ તેની સાથે લગ્નમાં ગયા. અને દરવાજો બંધ હતો. પછીથી બીજી કુમારિકાઓએ પણ આવીને કહ્યું કે, પ્રભુ, પ્રભુ, અમને ખોલો. પણ તેણે જવાબ આપ્યો કે, હું તમને સાચે જ કહું છું, હું તમને ઓળખતો નથી. તેથી જાગતા રહો, કેમ કે માણસનો દીકરો ક્યારે આવશે તે દિવસ કે ઘડી તમે જાણતા નથી.” (મેટ 25:10-13)
સમગ્ર ગ્રંથમાં તેલ પવિત્ર આત્મા અને પવિત્રતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે ક્ષણે મૂર્ખ કુમારિકાઓને સમજાયું કે તેમની પાસે તેલ સમાપ્ત થઈ ગયું છે, તે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું. જો ભગવાન દોષ શોધી કાઢે છે અને સાતમાંથી છ વિશ્વાસીઓને પસ્તાવો કરવા કહે છે, તો કૃપા કરીને આત્મા શું કહે છે તેના પર ધ્યાન આપો.
ભગવાન તમને અને મને પ્રાર્થના કરવા માટે બોલાવે છે અને તેમની દૃષ્ટિમાં પવિત્ર અને યોગ્ય ન હોય તેવી કોઈપણ વસ્તુને પ્રગટ કરવા માટે તેમની પાસે પૂછે છે જેથી આપણે પસ્તાવો કરી શકીએ અને તે વિસ્તારોમાં કાબુ મેળવવા માટે તેમની મદદ માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ જેથી કરીને આપણે ખરેખર તેને શોધી શકીએ. અથવા દોષ. કે આપણે ખરેખર તે કરી રહ્યા છીએ જે તે આપણને કરવા માંગે છે, પાછળ ન રહેવા માટે.

“અને, જુઓ, હું ઝડપથી આવું છું; અને મારું ઈનામ મારી સાથે છે, દરેક માણસને તેના કામ પ્રમાણે આપવાનું.” (પ્રકટી 22:12)

પ્રેમ અને આશીર્વાદ
પ્રચારક વિન્સેન્ટ

 

વિન્સેન્ટનો બ્લોગ 1; 27 સપ્ટેમ્બર 2022
(નોંધો કે ડ્રોપડાઉન ફ્લેગ્સનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીમાં સ્વિચ કરવા માટે બ્લોગ આપમેળે તમારા બ્રાઉઝરની ભાષામાં દેખાશે)

હંમેશા પ્રભુમાં આનંદ કરો: અને ફરીથી હું કહું છું, આનંદ કરો. (ફિલ 4: 4)

પ્રિય મિત્રો

હું પ્રાર્થના કરું છું કે તે તમારી અને તમારા પ્રિયજનો સાથે સારું રહે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે હું તમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. એ જાણીને પ્રોત્સાહિત થાઓ કે હું તમને બધાને મારા મંત્રાલય અને મારા ન્યૂઝલેટર/બ્લોગના મિત્રો તરીકે પ્રાર્થનામાં રાખું છું.
એક મિનિટમાં હું સમજાવીશ કે ભગવાને મને તમારા માટે ઉપરોક્ત ગ્રંથ કેમ આપ્યો. પરંતુ તે પહેલાં હું તમને સારા સમાચાર વિશે અપડેટ કરવા માંગું છું કે હવેથી મંત્રાલયની આઉટરીચ વેબસાઇટ 30 ભાષાઓમાં ઍક્સેસિબલ છે અને તેથી સાપ્તાહિક બ્લોગ પણ આ બધી ભાષાઓમાં બહાર આવશે.
ઈસુએ કહ્યું કે આપણે દરેક રાષ્ટ્ર સુધી ઈશ્વરના રાજ્યની સુવાર્તા, હેલેલુજાહ સાથે પહોંચવું જોઈએ.
હું પછીથી નીચેના મહાન આઉટરીચ પૃષ્ઠોની કેટલીક લિંક્સની ભલામણ કરીશ.

વિન્સેન્ટનો બ્લોગ

ગઈકાલે રોશ હશનાહ નામનો એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ હતો જે યહૂદીઓનું નવું વર્ષ છે. આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે મિત્રો, કારણ કે તે ભગવાન મૂળ કેલેન્ડર છે જે હજુ પણ યહૂદી લોકો દ્વારા અને ખુદ ભગવાન દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. ડેનિયલ તરફથી બાઇબલમાં આપેલી ચેતવણીને યાદ રાખો કે શેતાન સમય અને કાયદા બદલશે. દસ કમાન્ડમેન્ટ્સ સંદર્ભમાંથી એક વાક્યમાં સાબિત થાય છે કે 'સબથને યાદ રાખવું' એટલે કે સાતમો દિવસ, પરંતુ આધુનિક કેલેન્ડરમાં કોઈ સંખ્યાબંધ દિવસો નથી કે સેબથ નામ પણ નથી. 
તેથી આપણે હવે પ્રભુના વર્ષમાં છીએ 5783.

રોશ હશનાહ, શાબ્દિક રીતે હીબ્રુમાં "વર્ષનો વડા", યહૂદી નવા વર્ષની શરૂઆત છે. તે 10 દિવસ પછી યોમ કિપ્પુર સાથે સમાપ્ત થાય છે તે ઉચ્ચ રજાઓ અથવા "વિસ્મયના દિવસો"માંથી પ્રથમ છે.
આ બે-દિવસીય તહેવાર માનવ સર્જનની વર્ષગાંઠને ચિહ્નિત કરે છે - અને મનુષ્ય અને ભગવાન, સર્જક વચ્ચેના વિશેષ સંબંધને દર્શાવે છે.
તો હા ખરેખર ડાયનાસોર વાસ્તવિક નથી અને પૃથ્વી તેની ઉપર વિસ્તરેલી તેના વિશાળ આકાશ સાથે, જેને રાજા ડેવિડે અદ્ભુત રીતે 'ઈશ્વરનું હેન્ડીવર્ક' કહે છે તે 5783 બાઈબલના વર્ષો પહેલા બનાવવામાં આવ્યું હતું.
રોશ હશનાહ શોફરના અવાજ સાથે શરૂ થાય છે. શોફરનો અવાજ પણ પસ્તાવાનો કોલ છે - જાગવાની અને ભગવાન પ્રત્યેની આપણી પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી તપાસવા અને આપણા માર્ગોને સુધારવા માટે. આમ "પશ્ચાત્તાપના દસ દિવસ" શરૂ થાય છે જે યોમ કિપ્પુર, "પ્રાયશ્ચિત દિવસ" સાથે સમાપ્ત થાય છે.
તેથી આ દસ દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે, ચાલો આપણે પવિત્ર આત્માને અમને શોધવા અને કોઈપણ પાપ અને અન્યાયી માટે દોષિત ઠેરવવા અને પસ્તાવો કરવા માટે પરવાનગી આપીએ.
અને ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે પણ, છેવટે તો આપણે તેની પૂજા કરવા માટે સર્જાયા છીએ.

હવે શીર્ષકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આજે તમારા માટે શાસ્ત્રમાં પાછા વચન આપ્યા મુજબ, હંમેશા પ્રભુમાં આનંદ કરો. ખાસ કરીને જો કંઈક નકારાત્મક બન્યું હોય તો યાદ રાખો અને તેને લાગુ કરો તે નકારાત્મકતામાંથી બહાર નીકળવાનો સૌથી ઝડપી રસ્તો એ છે કે ભગવાનમાં હંમેશા આનંદ કરવો.
શું કોઈએ તમારી પાસેથી ચોરી કરી છે અથવા કોઈએ તમને નારાજ કર્યા છે અથવા તમારા પર ખોટો આરોપ લગાવ્યો છે? તમારા આનંદને સ્ટીલ કરવા માટે શેતાન લોકો દ્વારા કામ કરશે! તેને દો નહીં! એટલા માટે પ્રેષિત પાઊલે હંમેશા પ્રભુમાં આનંદ કરવા અને તમે ભૂલશો નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે લખ્યું છે, તે આગળ કહે છે: "હું ફરીથી કહું છું કે તમે આનંદ કરો"
ભગવાન મિત્રોની સ્તુતિ કરો, અને જ્યારે તમે આ લાગુ કરો છો અને પ્રભુમાં આનંદ કરો છો, ત્યારે તમને યાદ અપાવવામાં આવે છે કે ફક્ત ભગવાન જ મહત્વપૂર્ણ છે, તે તમને પ્રદાન કરશે, તે તમારા વિરોધીઓનો ન્યાય કરશે અને તે સત્ય જાણે છે, કારણ કે તે સત્ય છે. . અને ભગવાનનો આનંદ તમારા દ્વારા બધી નકારાત્મકતાને દૂર કરીને પાછો વહેશે, આનંદ કરો.

હું તેને ત્યાં છોડી દઈશ અને તમને આવતા અઠવાડિયે વિન્સેન્ટના બ્લોગ પર મળીશ, બ્લોગ ઓછામાં ઓછા સાપ્તાહિક હશે અને પોડકાસ્ટ પણ હશે, પરંતુ અમારે પહેલા વેબસાઈટ પર નિષ્ણાતોની ટીમ સાથે તમામ મહત્વપૂર્ણ સખત તકનીકી કાર્ય કરવું પડ્યું જેથી કરીને અમે હવે અન્ય 29 ભાષાઓમાં પણ પહોંચીએ છીએ.

સાઇટ પરના આ બે ચોક્કસ પૃષ્ઠો પર એક નજર નાખો કે જે તમે હજી સુધી જોયા નથી અને તેમને અહીં શેર કરવા માટે નિઃસંકોચ નીચે લિંક્સ છે
https://www.bornagainministry.org/how-to-get-to-heaven/
અને એક મન ફૂંકવા વાળો ઓડિયો સાંભળો જે તમારી પ્રાર્થના જીવનને ઘણો સમય બદલી નાખશે:
https://www.bornagainministry.org/the-truth-about-hell/

ધન્ય રહો અને આવતા અઠવાડિયે મળીશું
પ્રેમ અને આશીર્વાદ

પ્રચારક વિન્સેન્ટ

 

 

 

 

 

 

પોડકાસ્ટ

વિન્સેન્ટનો બ્લોગ