Evaņģēlija krusta kari un fotogrāfijas

Evaņģēlija krusta kari Kungs kliedz dvēseles, dvēseles, dvēseles.
Mums Kungs Jēzus Kristus ir pavēlējis sasniegt pazudušos, sasniegt ikvienu ar Evaņģēliju.
Labās ziņas par Dieva Valstību, Jēzus Kristus krusta sludināšana ir Dieva spēks. 

Mēs esam redzējuši daudzus cilvēkus, kas tika izglābti mūsu krusta karos vai evaņģēlija izplatīšanas kampaņās brīvā dabā, ko pavada daudzi dziedināšanas un glābšanas brīnumi, kad Tas Kungs apstiprināja Sava evaņģēlija sludināšanu ar zīmēm. Jums patiks tālāk redzamie fotoattēli.
Līdz šim esam veikuši daudzus brīvdabas evaņģēlija izplatības krusta karus:

KENIJA
SJERRALEONE
NIGĒRIJA
PAKISTĀNA
INDIJA
Un vēl daudzām citām valstīm ir jāseko Dienvidamerikā, Āfrikā un Indijā, kā jūs varat redzēt mūsu kalendāra lapā, bet pievienojieties mums partnerībā, lai izpildītu lielo uzdevumu, ko Tas Kungs mums visiem deva.
Atbalstot mūs finansiāli, jūs iegūsit dvēseli, baudot mūžīgos augļus visiem tiem, kas tiek novākti Dieva Valstībā caur evaņģēlija krusta kariem. Visiem izdevīga situācija, Dievs svētī jūs par jūsu atbalstu.

Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu

Evaņģēlija krusta kari: daudzi saņem pestīšanu, nožēlojot grēkus

Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu

Evaņģēlija krusta kari Tas Kungs apstiprina Vārdu ar nedzirdīgām ausīm, klibu staigāšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu

Sasniedziet pazudušos kopā ar mums, nāciet uz klāja, atbalstiet misijas, noklikšķiniet šeit

Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Indijā Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - plakāti Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – skrejlapu izdalīšana Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Āfrikā Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu VincentuEvaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Nairobi Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu

Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – ceļā uz Indiju Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - apraide Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – krustu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – skrejlapas Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - pestīšana Evaņģēlija krusta gājieni ar evaņģēlistu Vincentu – glābšana Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Indijas kalni Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – sludināšana graustos Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta gājieni ar evaņģēlistu Vincentu — alter call

Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Pakistāna Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Pakistāna Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – liecība Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – slimo dziedināšana Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu – slimie tiek dziedināti Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Pakistāna Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Sjerraleone Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Pakistāna Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu Evaņģēlija krusta kari ar evaņģēlistu Vincentu - Pakistāna

LIELĀ KOMISIJA

Marka 16:14 "Pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad tie sēdēja pie galda, un pārmeta tiem viņu neticību un cietsirdību, jo tie neticēja tiem, kas Viņu bija redzējuši pēc augšāmcelšanās." Un Viņš tiem sacīja: Ejiet. visā pasaulē un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tas tiks nosodīts. Un šīs zīmes sekos tiem, kas tic: Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. viņi runās jaunās mēlēs, viņi ņems rokās čūskas, un, ja viņi dzer kaut ko nāvējošu, tas viņiem nekaitēs; viņi uzliks rokas uz slimajiem, un tie atveseļosies.
Pēc tam, kad Tas Kungs bija uz tiem runājis, viņš tika uzņemts debesīs un sēdēja pie Dieva labās rokas. Un viņi gāja un sludināja visur, Kungs sadarbojās ar viņiem un apstiprināja vārdu ar zīmēm, kas sekoja. Āmen."

Mateja evaņģēlijs 24:14 "Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals."

Mateja evaņģēlijs 28:18 "Un Jēzus nāca un runāja uz tiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā, mācot tām ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums vienmēr. , pat līdz pasaules galam. Āmen."