Geloof je in de hel? Waar redt Jezus ons precies van? Wat is de waarheid over de hel? 

Als je deze getuigenissen niet hebt gehoord, over de echte waarheid over de hel, stop dan met alles en luister er nu naar. Ze zullen je kijk op het leven permanent veranderen. Mijn gebedsleven veranderde van 'Heer, zegen me hier en zegen me daar' naar 'Zielen, zielen, zielen voor Jezus'. Jezus kwam niet om ons te redden van een stompe teen en een ontbrekende autobetaling, Hij kwam om ons van onuitsprekelijke ondergang. En je liefde voor Hem zal groeien als je eenmaal hoort waarvan Hij ons heeft gered.

Een goddelijke openbaring van de hel door Mary Katherine Baxter – luister nu naar The Truth About Hell

Hoor de ooggetuigenverslagen over het ware bestaan ​​van de hel. Mary Katherine Baxter werd in 1976 door God gekozen om de wereld de REALITEIT van de hel te laten weten. Jezus Christus verscheen 40 opeenvolgende nachten aan Maria en nam Maria mee op een rondreis door de hel en de hemel. Ze liep, met Jezus, door de verschrikkingen van de hel en sprak met veel mensen. Jezus liet haar zien wat er met zielen gebeurt als ze sterven en wat er gebeurt met de ongelovigen en dienaren van God die hun roeping niet gehoorzamen. Mijn vrienden maken zich klaar om Gods Goddelijke Openbaring van de Hel te horen, gegeven door Zijn dienstmaagd Mary Katherine Baxter.

Iedereen MOET deze ware Goddelijke openbaring horen.

Luister hieronder naar onze podcasts. Om te downloaden, klikt u op het downloadpictogram rechts van de speler

Volledige - onverkorte versie
2:11 uur 45Mb

Verkorte versie
1:28 uur 20Mb

23 minuten in de hel door Bill Wiese

 

Een ongelooflijke getuigenis van Bill Wiese en zijn reis van 23 minuten naar de hel. Bill werd in de hel geplaatst, niet als een toevallige waarnemer, maar als iemand die niet gered was. Hij vertelt alle gruwelijke details met zo'n precisie dat het de luisteraar van begin tot eind boeit.
Deel deze getuigenissen over de waarheid van de hel met zoveel mogelijk mensen.

Volledige - onverkorte versie
58 minuten 13Mb

De waarheid over de hel is heel duidelijk in de Schriften in de Heilige Bijbel.
De vijand heeft zoveel mensen misleid dat de hel niet bestaat, maar laat u niet misleiden!
En op de oordeelsdag wierp de Heer de hel in de poel des vuurs en de kwelling zal eeuwig zijn, lees hier hoofdstuk 20 uit het boek Openbaring vers 10 tot het einde:
“En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet zijn, en zal dag en nacht worden gekweld voor eeuwig en altijd.
En ik zag een grote witte troon, en hem die erop zat, van wiens gezicht de aarde en de hemel vluchtten; en er werd geen plaats voor hen gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat is het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die erin waren; en dood en hel gaven de doden die in hen waren over: en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En dood en hel werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dode. En wie niet in het boek des levens stond geschreven, werd in de poel des vuurs geworpen.”

Wilt u tot Jezus Christus bidden om vergeving, ga dan naar onze speciale pagina om zeker te zijn van redding, klik op 'hoe kom je in de hemel?'

Alle bovenstaande audiobestanden zijn gratis en niet auteursrechtelijk beschermd. Deel deze getuigenissen met anderen.


Biografie van Mary K Baxter

Evangelist Mary K. Baxter werd in 1940 geboren in Chattanooga, Tennessee, en aanvaardde Christus als haar Verlosser op negentienjarige leeftijd. In 1976, terwijl ze in Belleville, Michigan woonde, verscheen Jezus aan haar in menselijke vorm, in dromen, visioenen en openbaringen. Mary werd in 1983 tot predikant gewijd aan de Full Gospel Church of God in Taylor, Michigan en ontving een doctoraat in de bediening van Faith Bible College, een filiaal van Oral Roberts University. De beweging van de Heilige Geest wordt benadrukt in al haar diensten en er hebben veel wonderen plaatsgevonden. Dr. Mary K. Baxter was al meer dan dertig jaar in de volletijddienst. God gaf Maria de opdracht om haar ervaringen vast te leggen en anderen te vertellen over de verschrikkelijke diepten, graden en kwellingen van de hel, evenals de wonderbaarlijke bestemming van de hemel voor de verlosten van Jezus Christus. Er is echt een hel om te mijden en een hemel om te winnen!
Gedurende haar hele leven had Maria veel visioenen, dromen en openbaringen van de hemel, de hel en het geestenrijk ervaren. Ze is door God gestuurd om in meer dan 126 landen te dienen, en ze heeft haar boeken in meer dan twintig talen vertaald zien worden.
Verlossing komt voort toen ze in de wonderbaarlijke kracht van God op haar leven had gewandeld. Tekenen en wonderen volgen haar, en getuigenissen van Gods reddende genade zijn overvloedig aanwezig in haar bediening. Ze heeft een moederhart om te zien hoe alle mensen in het koninkrijk van God komen en alles worden zoals God hen heeft geschapen.
Ze heeft talloze andere bedieningen voortgebracht en stroomt in de levens van anderen om het koninkrijk van God uit te breiden naar de opkomende generaties van de aarde. Ze reisde de wereld rond en diende in de kracht van onze Heer.
Mary is een bestsellerauteur en haar eerdere boeken met Whitaker House omvatten A Divine Revelation of Hell, A Divine Revelation of Heaven, A Divine Revelation of the Spirit Realm, A Divine Revelation of Angels, A Divine Revelation of Spiritual Warfare, Spiritual Oorlogsvoering zelfstudie bijbelcursus, een goddelijke openbaring van bevrijding, een goddelijke openbaring van genezing, een goddelijke openbaring van gebed, een goddelijke openbaring van het krachtige bloed van Jezus Christus en een goddelijke openbaring van Satans bedrog.
Ze beëindigde haar ongelooflijke dienst op 9-13-2021.

Bill Weise is een toegewijd christen geweest en heeft in verschillende hoedanigheden gediend, waaronder onderwijs en het leiden van aanbidding sinds 1970. Hij is een ervaren spreker en verschijnt op vierhonderd radio-interviews in de christelijke en reguliere markten.

De waarheid over de hel. Oordeel is echt, de hel is echt, laat de Heilige Geest overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. 


Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in marketinge-mails te ontvangen van: Born Again Ministries. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van e-mails op elk moment intrekken door gebruik te maken van de SafeUnsubscribe®-link onderaan elke e-mail. E-mails worden onderhouden door Constant Contact