Evangelische kruistochten en foto's

Evangeliekruistochten de Heer roept zielen, zielen, zielen.
We hebben de opdracht van de Heer Jezus Christus om de verlorenen te bereiken, om iedereen te bereiken met het evangelie.
De goede nieuwsboodschap van het Koninkrijk van God, de prediking van het kruis van Jezus Christus is de kracht van God. 

We hebben menigten gered zien worden tijdens onze kruistochten of openluchtevangelisatiecampagnes, vergezeld van vele wonderen van genezing en bevrijding toen de Heer de prediking van zijn evangelie bevestigde met tekenen die erop volgden. U zult genieten van de onderstaande foto's.
Tot nu toe hebben we veel outdoor gospel outreach kruistochten gedaan in:

KENIA
SIERRA LEONE
NIGERIA
PAKISTAN
INDIA
En er zullen nog veel meer landen volgen in Zuid-Amerika, Afrika en India, zoals u kunt zien op onze kalenderpagina, maar sluit u bij ons aan in partnerschap om de grote opdracht te vervullen die de Heer ons allemaal heeft gegeven.
Wanneer u ons financieel ondersteunt, zult u een zielenwinnaar zijn die deelneemt aan de eeuwige vrucht van al degenen die in Gods Koninkrijk worden geoogst door middel van de evangeliekruistochten. Een win-win situatie voor iedereen, God zegene u voor uw steun.

Evangeliekruistochten met evangelist Vincent

Evangelische kruistochten: menigten ontvangen redding door bekering van zonde

Evangeliekruistochten met evangelist Vincent

Evangelie kruistochten de Heer bevestigt het Woord met dovemansoren open, kreupele lopen, genezing en verlossing

Bereik de verlorenen met ons, kom aan boord, steun de missies, klik Kwaliteitsbeleid

Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent in India Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - posters Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - flyers uitdelen Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent in Afrika Evangeliekruistochten met evangelist VincentEvangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent in Nairobi Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent

Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - onderweg India Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - omroep Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - het kruis Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - flyers Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - verlossing Evangeliekruistochten met Evangelist Vincent - Salvation Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - bergen van India Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - prediking in de sloppenwijken Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - alter call

Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Pakistan Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Pakistan Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - getuigenis Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - de zieken genezen Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - de zieken worden genezen Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Pakistan Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Sierra Leone Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Pakistan Evangeliekruistochten met evangelist Vincent Evangeliekruistochten met evangelist Vincent - Pakistan

DE GROTE COMMISSIE

Markus 16:14 "Daarna verscheen hij aan de elf terwijl zij aan het eten zaten, en berispte hen met hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die hem hadden gezien nadat hij was opgestaan. En hij zei tot hen: Ga heen, in de hele wereld en predikt het evangelie aan elk schepsel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven: in mijn naam zullen zij duivels uitwerpen; zij zullen in nieuwe tongen spreken; slangen zullen zij opnemen; en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen kwaad doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen.
Dus nadat de Heer tot hen had gesproken, werd hij opgenomen in de hemel en zat aan de rechterhand van God. En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Here met hen werkte en het woord bevestigde met tekenen die volgden. Amen."

Mattheüs 24:14 "En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen."

Mattheüs 28:18 "En Jezus kwam en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga daarom heen en onderwijs alle volken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; leer hen om alles te onderhouden wat ik u ook heb geboden; en zie, ik ben altijd bij u , zelfs tot het einde van de wereld. Amen."