Welke Bijbel

Wanneer u voor het eerst begint met het lezen van de Bijbel, raden wij u aan te beginnen met het lezen van St. John. Dit leert je over verlossing. Bid altijd voor het lezen en vraag de Vader in de naam van Jezus Christus om u begrip van zijn woord te geven.

Bijbels, Studiebijbels en Bijbelcommentaren 
We zijn niet alleen KJV-bediening, maar we raden de geautoriseerde KING JAMES versie van de Bijbel (KJV) ook wel (AV) Authorized Version genoemd. Dit is niet de allereerste Heilige Bijbel vertaald uit de originele Hebreeuwse, Griekse en Aramese geschriften in de Engelse taal, maar de eerste reguliere Engelse vertaling en gedrukt in het Engels in 1 onder het bewind van koning James van Engeland. Engelssprekende kerken over de hele wereld. De KJV/AV Bijbel is niet auteursrechtelijk beschermd voor alle andere versies. We waarschuwen voor veel van de nieuwe (moderne) versies van Bijbels, zoals verderop op deze pagina wordt uitgelegd.
Degene die we aanbevelen is inderdaad die met de Thee and Thou, maar wees niet bang voor dit traditionele Engels; U = u enkelvoud & Ye = u meervoud (in modern Engels bestaat zo'n onderscheid niet) en Thou = u enkelvoud.

Welke BijbelDe kracht van dit traditionele, originele Engels toont aan dat Jezus tot Nicodemus sprak toen Hij zei: 'Ik zeg je' en iedereen aansprak met 'gij moet wedergeboren worden'.
Dit originele Engels is veel gemakkelijker te lezen en te begrijpen, het is ook krachtiger en poëtischer en je zou het misschien niet denken, maar het is het gemakkelijkst te onthouden!
Een oud Engels gezegde is, als het niet kapot is, repareer het dan niet, de eerste grote gedrukte Engelse Bijbel KJV of AV is niet kapot, het is niet nodig om het te repareren met een andere versie, God hoeft niets meer te doen dan eens. Lees a.u.b. verder en onderaan dit artikel bevelen we een uitstekende Bijbel-app aan die de KJV hardop voorleest, zelfs offline, zodat u het Heilige Woord van God kunt beluisteren of lezen.

Misleidende New Age Bijbelvertalingen

In tegenstelling tot reclameclaims, zijn nieuwe versies van de Bijbel, waaronder de Nieuwe KJV (NKJV), moeilijker te lezen dan de geautoriseerde KJV. Dit is bewezen in uitgebreid onderzoek met behulp van de Flesch-Kincaid Grade Level Indicators.

Waarom gebruikt de NKJV hardere woorden dan de KJV? De auteurswet benadrukt dat: “Om auteursrechtelijk beschermd te zijn, moet een werk voldoende verschillen van het origineel om als een 'nieuw werk' te worden beschouwd of moet het een substantiële hoeveelheid nieuw materiaal bevatten. Het aanbrengen van kleine wijzigingen of toevoegingen van weinig inhoud aan een reeds bestaand werk kwalificeert het werk niet als een nieuwe versie voor auteursrechtelijke doeleinden.” Daarom moeten alle nieuwe bijbelversies eenvoudige Angelsaksische woorden van één of twee lettergrepen veranderen in complexe gelatiniseerde woorden. Bijgevolg leest de KJV op het niveau van de 5e klas en de NKJV leest op het niveau van de 6e klas. Vanwege deze auteursrechtwet zal er nooit een gemakkelijker te lezen Bijbel zijn dan de KJV.

De NIV en latere versies gaan nog verder door VAST te verwijderen uit Marcus 9:29 
Volgens de NIV hoef je alleen maar te bidden, maar in de oorspronkelijke taal staat duidelijk dat de een of andere soort niet weggaat dan door te bidden EN te vasten. Deze commissies zouden genoeg moeten zeggen en als je geen Grieks en Hebreeuws kunt lezen, raden we je ten zeerste de Authorized Version AV [de enige geautoriseerde versie] van de Bijbel aan, ook wel bekend als de KJV King James Version 1611.

In de onderstaande afbeeldingen ziet u enkele voorbeelden.

Want ik getuig tot een ieder die de woorden van de profetie van dit boek: Als iemand aan deze dingen iets toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek staan ​​beschreven: En als iemand iets wegneemt van de woorden van het boek van deze profetie, deel uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en van de dingen die in dit boek geschreven zijn”. – Openbaring 22:18-19

Want ik getuig tot een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek staan ​​geschreven: en als iemand iets afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel wegnemen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek geschreven zijn”. – Openbaring 22:18-19

MUST LEES BOEK

Welke Bijbel - waarschuwing over new age-versiesDegenen die willen leren hoe nieuwe bijbelversies de new age-wereld promoten, moeten lezen: New Age Bijbelversies: De nieuwe zaak tegen de NIV, NASB, NKJV, NRSV, NAB, REB, RSV, CEV, TEV, GNB, NEW LIVING, PHILLIPS, NEW JERUZALEM & NEW CENTURY door Dr. Gail Riplinger.

Dit boek is het resultaat van een uitputtende verzameling van zes jaar nieuwe bijbelversies, hun onderliggende Griekse manuscripten, edities en redacteuren. Het documenteert op objectieve en methodische wijze de verborgen alliantie tussen nieuwe versies en de One World Religion van de New Age-beweging.

Haar onderzoek van bijbelteksten en vertalingen bracht haar ertoe de meer sinistere aspecten te ontrafelen van de creatie van een gemeenschappelijke "bijbel" gebaseerd op de Alexandrijnse perverse teksten. Zeer gedetailleerd en compleet, geen middel onbeproefd gelaten!

Meer informatie over het bericht
Het opkomende 'nieuwe' christendom - met zijn vervanging van rijkdom door gerechtigheid, een kroon voor een kruis en een imitatie voor een nieuwe schepping - blijkt een direct gevolg te zijn van de formulering in nieuwe versies. Gedocumenteerd zijn de duizenden woorden, verzen en doctrines waarmee nieuwe versies de afvallige kerken van deze laatste dagen zullen voorbereiden om de religie van de Antichrist te accepteren – zelfs zijn merkteken, beeld en Lucifer-aanbidding. "ZIJ AANbaden de DRAAK" — Openbaring 13:4

Meer informatie over de mannen
Elke pagina opent een deur die nieuwe versie-editors blootlegt – in overeenstemming met Luciferianen, occultisten en New Age-filosofie – in psychiatrische instellingen, seancesalons, gevangeniscellen en rechtszalen voor ketterijprocessen – en het meest schokkende van allemaal – ontkennen dat redding door geloof in Jezus Christus. Vijf hebben hun spraakvermogen verloren. "PAS OP VOOR DE SCHRIBBEN" - Lukas 20:46

Meer informatie over de manuscripten
De Griekse manuscripten, kritische edities, woordenboeken en woordenboeken achter de nieuwe versies worden onderzocht, waarbij hun occulte oorsprong, inhoud en nog niet vrijgegeven materiaal wordt onthuld - een blauwdruk voor de ene wereldreligie en regering van de Antichrist.

Wat anderen over dit boek hebben gezegd

"Ongeëvenaard... is misschien wel het belangrijkste boek ooit geschreven." — Tex Marrs

"Een uitstekend werk ... De auteur heeft zeker geweldig onderzoek gedaan." — Dr Henry Morris

"Je hebt een meesterwerk gemaakt!" —Jack T. Chick

"Ik geloof dat God het heeft gestuurd als een middel om christenen wakker te schudden voor de strijd in de eindtijd met de machten van de duisternis." —Wiley Cameron

“Verreweg de beste en meest complete analyse van het King James Version-debat die ooit is gepubliceerd. Als ik maar één boek over de King James-controverse zou kunnen aanbevelen, zou ik niets aanbevelen dat ik heb geschreven. Ik zou New Age Bible Versions van Riplinger aanbevelen. Het is definitief; het is definitief. Ik geloof niet dat het ooit verbeterd zal worden.” — Dr Peter S. Ruckman.

WIJ BEVELEN DEZE KJV BIJBEL-APP TEN ZEERSTE AAN 

Met deze gratis app kun je zelfs offline naar de Bijbel luisteren of de Bijbel lezen.

Voor iPhones: http://itunes.apple.com/app/id1286409899

Voor Google/Android-telefoons: https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.kingjamesbiblelite&hl=en&gl=US


Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in marketinge-mails te ontvangen van: Born Again Ministries. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van e-mails op elk moment intrekken door gebruik te maken van de SafeUnsubscribe®-link onderaan elke e-mail. E-mails worden onderhouden door Constant Contact