Vloeken verbreken

Het belang van het verbreken van vloeken

Eerst en vooral verzoek ik u dringend om de reddingspagina op deze website, bent u gered? Vervloekingen verbreken is alleen mogelijk als je berouw hebt en verlossing hebt ontvangen.
Ik kan dit niet genoeg benadrukken, oprecht oprecht berouw en verdriet over zonden voor een Heilige God; Vader, Zoon en Heilige Geest is het belangrijkste en verbreekt de belangrijkste vloek van verdoemenis. Zoals het Woord van God verklaart, zijn degenen die niet gered zijn, verdoemd. “Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen; maar dat de wereld door hem gered zou kunnen worden. Hij die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld: maar hij die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” Evangelie van Johannes hoofdstuk 3 verzen 17 en 18.

Op deze pagina wil ik onder de zalving van de Heilige Geest ingaan op het belang van het verbreken van vloeken, om het beloofde schriftuurlijke overvloedige leven te leiden en om vrucht te dragen voor de Heer, zoals schriftuurlijk van ons wordt verlangd. Er zijn verschillende soorten vloeken, zoals ik hieronder zal beschrijven, maar een vloek weerhoudt iemand er in principe van om een ​​succesvol en overvloedig leven in Christus Jezus te leiden op een bepaald gebied of op veel gebieden. Info over het verbreken van een vloek en vloekbrekende gebeden vind je onderaan deze pagina. Vloeken worden NIET automatisch verbroken wanneer we Redding ontvangen, wedergeboren worden. Ik kan u bevestigen, als bevrijdingsprediker die duizenden bevrijdingen heeft uitgevoerd op wedergeboren christenen, dat vloeken een realiteit zijn en dat ze verbroken moeten worden om doorbraak, genezing, bevrijding, vruchtbaarheid, overvloed en welvaart te ontvangen. Ik heb velen gediend die gewoon niet konden spreken om een ​​bepaalde vloek te verbreken. De vloek is soms zo krachtig dat bediening door de Heilige Geest nodig is om de vloek te verbreken. Ik zeg dit niet om je bang te maken, maar om je te laten beseffen dat omgaan met vloeken belangrijk is. Dus Galaten 3:13 moet niet verkeerd geïnterpreteerd worden, de Heer Jezus heeft ons verlost van de vloek van de wet en nog belangrijker, Hij overwon de dood, de hel en het graf, Hij overwon alle machten van Satan de duivel, zodat wij nu als wedergeboren christenen, als verloste kinderen van de Vader door het kostbare bloed van Jezus, hebben de autoriteit (Lucas 10:19) om vloeken te verbreken in Zijn naam, de naam van Jezus Christus, de naam die boven elke naam staat. De apostel Paulus doet een belangrijke uitspraak in 2 Korintiërs 4:2: “Maar hebt afstand gedaan van de verborgen dingen van oneerlijkheid, niet wandelend in sluwheid, noch het woord van God bedrieglijk hanterend; maar door de waarheid te openbaren, bevelen wij onszelf aan bij ieders geweten in de ogen van God”. In de KJV en de NIV staat: "wij hebben afstand gedaan van geheime en schandelijke wegen". Alles wat in het verleden negatief was geweest tegenover Christus, hadden ze verloochend. Dus naast het verbreken van vloeken, het verloochenen van de geesten achter hen, in dezelfde autoriteit van Jezus Christus, doen wij in Zijn naam afstand van alle eden, geloften, verbonden, ceremoniën en rituelen. Als er een vloek van kracht is in uw leven, als gevolg van een woordvloek, een generatievloek, een maçonnieke vloek, een hekserijvloek, een gelofte, een eed, een ceremonie, een verbond of een ritueel, dan is dat het wettelijke recht, de open de deur voor Satan om je leven aan te vallen, totdat je die vloek verbreekt en verzaakt in de naam van de Heer Jezus Christus.

Soorten vloeken

Generatievloeken De Bijbel zegt in Exodus 34:7 (kruisverwijzing Ex 20:5) “Gadigheid bewaren voor duizenden, ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeven, en dat zal in geen geval [de schuldigen] zuiveren; de ongerechtigheid van de vaderen bezoekend aan de kinderen, en aan de kindskinderen, tot aan de derde en aan de vierde [generatie].” NBG. Het woord generatie is cursief gedrukt of tussen haakjes, dit betekent dat het niet in de originele Hebreeuwse tekst staat, door verder bijbelonderzoek te doen wordt dit vervolgens uitgelegd dat dit eeuwigdurend is en niet stopt bij de 4e generatie, 3e en 4e punt richting graden van ongerechtigheid en niet aan generaties. Het woord van God maakt dus duidelijk dat vloeken van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, dat is een generatievloek, doorgegeven via de bloedlijn van de voorouders. De medische wetenschap is het erover eens dat ziekten van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, evenals verslaving of alcoholisme, dus een generatievloek wordt goed begrepen. De Heer vertelt ons in Zijn woord dat deze generatievloek tot stand komt als gevolg van de zonde van de voorouders, daarom moeten we verzaken (let op: er staat verzaking!, omdat we ons niet kunnen en hoeven te bekeren namens hen, bekeer je alleen voor jezelf) die zonden en verbreek de vloeken die teruggaan op al onze voorouders, in de algemene vloekverbrekende gebeden zoals hieronder uitgelegd, dit allemaal zo uitgeschreven dat je ze alleen maar hardop hoeft te bidden, alle 12 pagina's ervan. Vaak kennen we bepaalde mogelijke vloeken die de familielijn aantasten, zowel aan vaders- als aan moederskant. Hoewel we normaal gesproken niet weten welke zonde, gelofte, ritueel, enz. door al onze voorouders is begaan, behandelen de algemene vloekbrekende gebeden daarom alle vloeken die in de Bijbel worden genoemd en zijn het resultaat van jarenlange ervaring in bevrijdingsbediening. En lang niet alles zal van toepassing zijn op elk individu dat ze bidt, maar aangezien je niet weet welke secties van toepassing zijn, is het beter om veilig te zijn en ze allemaal te breken.

Vloeken van hekserij, vrijmetselarij, occulte religies, geloften, eden, rituelen, inwijdingen, enz. Er zijn veel andere vloeken, zoals hierboven kort vermeld, hekserij, boeddhisme, vrijmetselarij, woord (gesproken) vloeken en dan geloften, eden, verbonden, ceremonies en rituelen. Dit is niet algemeen maar specifiek en wordt normaal gesproken behandeld in persoonlijke bevrijdingsbedieningssessies, omdat ze door de Heilige Geest moeten worden geopenbaard en er vaak sprake is van demonisering. Satan betrekt altijd demonische geesten (duivels, boze geesten KJV) met vloeken. Woordvloeken Onder andere in Deuteronomium 28 maakt God een duidelijk onderscheid tussen zegeningen en vloeken. De kracht van leven en dood is in de tong, wordt vervolgd.
Check mijn wekelijkse blog en podcast voor meer onderwijs, zorg ervoor dat je dat bent geabonneerd naar onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs en podcasts en het aankomende boek.

Vloeken verbreken Hoe kan ik?

Hoe vloeken te verbreken DE SLEUTELS TOT VRIJHEID De ultieme gids voor het verbreken van vloeken met krachtige resultaten BINNENKORT – Zorg ervoor dat u zich abonneert op de nieuwsbrief en zodra deze beschikbaar is, e-mailen we de nieuwsbrief en de bestellink.

Voor specifieke bediening kunt u ook terecht op de Persoonlijke 1 op 1 Bevrijdingsdienst en Innerlijke Genezing Pagina voor alle informatie over bediening en vragen om te testen of je bediening nodig hebt. Info over bevrijding van boze geesten en of genezing van diepe zielsverwondingen door trauma, misbruik, afwijzing. Reverend Pastor Vincent is een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van geestelijke oorlogvoering, bevrijding en innerlijke genezing. Hij kan ook met je praten over het verbreken van spirituele vloeken.

Je kunt hier zelfs een gesprek van 15 minuten met ds. Vincent plannen link.

En zoals Mozes de slang ophief in de wildernis, zo moet ook de Zoon des mensen worden verhoogd: Dat wie dan ook gelooft in hem zou niet moeten vergaan, maar heb eeuwig leven.
Want God hield zo van de wereld, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, dat wie dan ook believeth in hem niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.


Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in marketinge-mails te ontvangen van: Born Again Ministries. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van e-mails op elk moment intrekken door gebruik te maken van de SafeUnsubscribe®-link onderaan elke e-mail. E-mails worden onderhouden door Constant Contact