Vloeken verbreken

Vloek breken boekHet belang van het verbreken van vloeken

Eerst en vooral verzoek ik u dringend om de reddingspagina op deze website, bent u gered? Vervloekingen verbreken is alleen mogelijk als je berouw hebt en verlossing hebt ontvangen.
Ik kan dit niet genoeg benadrukken, oprecht oprecht berouw en verdriet over zonden voor een heilige God; Vader, Zoon en Heilige Geest is het belangrijkste en verbreekt de belangrijkste vloek der verdoemenis. Zoals het Woord van God verklaart, zijn degenen die niet gered zijn verdoemd. "Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet in de naam van de eniggeboren Zoon van God." Evangelie van Johannes hoofdstuk 3 verzen 17 en 18.

Op deze pagina wil ik onder de zalving van de Heilige Geest het belang van het verbreken van vloeken aan de orde stellen, het beloofde schriftuurlijke overvloedige leven te leven en vrucht te kunnen dragen voor de Heer zoals schriftuurlijk van ons wordt verlangd. Er zijn verschillende soorten vloeken, zoals ik hieronder zal beschrijven, maar een vloek weerhoudt iemand er in principe van om een ​​succesvol en overvloedig leven in Christus Jezus te leiden in één gebied of in vele gebieden. Informatie over het verbreken van een vloek en vloekbrekende gebeden vindt u onderaan deze pagina. Vloeken worden NIET automatisch verbroken wanneer we Redding ontvangen, wedergeboren worden. Ik kan u bevestigen dat vloeken een realiteit zijn en dat ze moeten worden verbroken om doorbraak, genezing, bevrijding, vruchtbaarheid, overvloed en voorspoed te ontvangen, als een bevrijdingsminister die duizenden bevrijdingen van wedergeboren christenen heeft uitgevoerd. Ik heb velen bediend die gewoon niet konden spreken om een ​​bepaalde vloek te verbreken. De vloek is soms zo krachtig dat er bediening door de Heilige Geest voor nodig is om de vloek te verbreken. Ik zeg dit niet om je bang te maken, maar om je te laten beseffen dat omgaan met vloeken belangrijk is. Galaten 3:13 moet dus niet verkeerd worden geïnterpreteerd, de Heer Jezus heeft ons verlost van de vloek van de wet en nog belangrijker, Hij overwon de dood, de hel en het graf, Hij overwon alle machten van Satan de duivel, zodat we nu als wedergeboren christenen, als verloste kinderen van de Vader door het kostbare bloed van Jezus, hebben de autoriteit (Lucas 10:19) om vloeken te verbreken in Zijn naam, de naam van Jezus Christus, de naam die boven elke naam is. De apostel Paulus maakt een belangrijke verklaring in 2 Korintiërs 4:2 "Maar hebben afstand gedaan van de verborgen dingen van oneerlijkheid, niet wandelend in sluwheid, noch het woord van God bedrieglijk hanteren; maar door het openbaren van de waarheid onszelf aanbevelen aan ieders geweten in de aangezicht van God". KJV en de NIV lezen: "we hebben afstand gedaan van geheime en schandelijke manieren". Alles wat in het verleden negatief was geweest tegenover Christus, hadden ze verzaakt. Dus naast het verbreken van vloeken, het afzweren van de geesten erachter, in hetzelfde gezag van Jezus Christus, doen we in Zijn naam afstand van alle eden, geloften, verbonden, ceremonies en rituelen. Als er een vloek in je leven is, als gevolg van een woordvloek, een generatievloek, een vrijmetselaarsvloek, een hekserijvloek, een gelofte, een eed, een ceremonie, een verbond of een ritueel, dan is dat het wettelijke recht, de open de deur voor Satan om uw leven aan te vallen, totdat u die vloek verbreekt en afzweert in de naam van de Here Jezus Christus.

Soorten vloeken

Generatievloeken De Bijbel zegt in Exodus 34:7 (cross ref Ex 20:5) "Breng de barmhartigheid voor duizenden, vergeving van ongerechtigheid en overtreding en zonde, en dat zal [de schuldigen] geenszins zuiveren; het bezoeken van de ongerechtigheid van de vaders op de kinderen , en op de kinderen van de kinderen, tot de derde en de vierde [generatie]." NBV. Het woord generatie is cursief of tussen haakjes gedrukt, dit betekent dat het niet in de originele Hebreeuwse tekst staat, bij nader Bijbelonderzoek wordt dan uitgelegd dat dit eeuwigdurend is en niet stopt bij de 4e generatie, 3e en 4e punt richting graden van ongerechtigheid en niet aan generaties. Dus het woord van God maakt duidelijk dat vloeken van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, dat is een generatievloek, doorgegeven via de bloedlijn van de voorouders. De medische wetenschap is het ermee eens dat ziekten van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, evenals verslaving of alcoholisme, dus een generatievloek is goed begrepen. De Heer vertelt ons in Zijn woord dat deze generatievloeken tot stand komen als gevolg van de zonde van de voorouders, daarom moeten we afstand doen (let op: er staat afstand!, want we kunnen en hoeven ons niet te bekeren namens hen, u heeft alleen berouw voor jezelf) die zonden en het verbreken van de vloeken die teruggaan op al onze voorouders, in de algemene vloekbrekende gebeden zoals hieronder uitgelegd, dit alles opgeschreven zodat je ze alleen maar hardop hoeft te bidden, alle 12 pagina's ervan. Vaak kennen we bepaalde mogelijke vloeken die van invloed zijn op de familielijn, van vaders- en moederskant. Hoewel we normaal gesproken niet weten welke zonde, gelofte, ritueel, enz. door al onze voorouders is begaan, behandelen de algemene vloekbrekende gebeden daarom alle vloeken die in de Bijbel worden genoemd en zijn het resultaat van jarenlange ervaring in bevrijdingsbediening. En lang niet alles zal van toepassing zijn op iedereen die ze bidt, maar aangezien je niet weet welke secties van toepassing zijn, is het beter om veilig te zijn en ze allemaal te breken.

Vloeken van hekserij, vrijmetselarij, occulte religies, geloften, eden, rituelen, inwijdingen, enz. Er zijn veel andere vloeken, zoals hierboven kort vermeld, hekserij, boeddhisme, vrijmetselarij, woord (gesproken) vloeken en dan geloften, eden, verbonden, ceremonies en rituelen. Dit is niet algemeen maar specifiek en wordt normaal gesproken behandeld in persoonlijke bevrijdingsbedieningssessies, omdat ze door de Heilige Geest moeten worden geopenbaard en er vaak sprake is van demonisering. Satan betrekt altijd demonische geesten (duivels, boze geesten KJV) met vloeken. Woordvloeken Onder andere in Deuteronomium 28 maakt God een duidelijk onderscheid tussen zegeningen en vloeken. De kracht van leven en dood is in de tong, wordt vervolgd.
Check mijn wekelijkse blog en podcast voor meer onderwijs, zorg ervoor dat je dat bent geabonneerd naar onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs en podcasts en het aankomende boek.

Vloeken verbreken Hoe kan ik?

Vloek brekend boekHoe vloeken te verbreken DE SLEUTELS TOT VRIJHEID De ultieme gids voor het verbreken van vloeken met krachtige resultaten BINNENKORT - Zorg ervoor dat u zich abonneert op de nieuwsbrief en zodra deze beschikbaar is, zullen we de nieuwsbrief en de bestellink e-mailen.

Voor specifieke bediening kunt u ook terecht op de Persoonlijke 1 op 1 Bevrijdingsdienst en Innerlijke Genezing Pagina voor alle informatie over bediening en vragen om te testen of je bediening nodig hebt. Info over bevrijding van boze geesten en of genezing van diepe zielsverwondingen door trauma, misbruik, afwijzing. Reverend Pastor Vincent is een van de meest vooraanstaande experts op het gebied van geestelijke oorlogvoering, bevrijding en innerlijke genezing. Hij kan ook met je praten over het verbreken van spirituele vloeken.

Je kunt hier zelfs een gesprek van 15 minuten met ds. Vincent plannen link.

 

 

 

En zoals Mozes de slang ophief in de wildernis, zo moet ook de Zoon des mensen worden verhoogd: Dat wie dan ook gelooft in hem zou niet moeten vergaan, maar heb eeuwig leven.
Want God hield zo van de wereld, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, dat wie dan ook believeth in hem niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.