Je, unaamini Kuzimu? Yesu anatuokoa kutokana na nini? Je, ukweli ni upi kuhusu kuzimu? 

Ikiwa hujasikia shuhuda hizi, kuhusu ukweli halisi kuhusu kuzimu, basi acha kila kitu na usikilize sasa. Watabadilisha kabisa mtazamo wako wa maisha. Maisha yangu ya maombi yalihama kutoka kwa "Bwana, nibariki hapa na unibariki huko," hadi "Nafsi, Nafsi, Nafsi kwa Yesu" Yesu hakuja kutuokoa kutoka kwa kidole cha mguu na kukosa malipo ya gari, alikuja kuokoa. sisi kutoka kwenye adhabu isiyoelezeka. Na upendo wako Kwake utakua mara tu unaposikia kile alichotuokoa nacho.

Ufunuo wa Kimungu wa Kuzimu na Mary Katherine Baxter - sikiliza sasa Ukweli Kuhusu Kuzimu

Sikia ushuhuda wa mtu aliyejionea juu ya Uwepo wa Kweli wa Kuzimu. Mary Katherine Baxter alichaguliwa na Mungu mwaka wa 1976 ili kuujulisha ulimwengu UHALISIA wa Kuzimu. Yesu Kristo kuonekanaUkweli Kuhusu Kuzimualimpeleka Mariamu kwa usiku 40 mfululizo na kumchukua Mariamu katika ziara ya Kuzimu na Mbinguni. Alitembea, pamoja na Yesu, katika vitisho vya Kuzimu na kuzungumza na watu wengi. Yesu alimwonyesha kile kinachotokea kwa roho zinapokufa na kile kinachotokea kwa wasioamini na Watumishi wa Mungu ambao hawatii wito wa huko. Rafiki zangu jiandaeni kusikia Ufunuo wa Mungu wa Kuzimu unaotolewa na mtumishi wake Mary Katherine Baxter.

Kila mtu LAZIMA asikie ufunuo huu wa kweli wa Kiungu.

Ukweli Kuhusu Kuzimu, sikiliza2 ukweli kuhusu kuzimu, sikiliza2
Toleo Kamili - Lisilofupishwa
2: masaa ya 11
45 MB
Toleo Kamili - Lisilofupishwa
2: masaa ya 11
45 MB

-

Ukweli Kuhusu Kuzimu, sikiliza2 ukweli kuhusu kuzimu, sikiliza2
Toleo Lililofupishwa
1: masaa ya 28
20 MB
Toleo Lililofupishwa
1: masaa ya 28
20 MB

 

 

Dakika 23 Kuzimu na Bill Wieseukweli kuhusu kuzimu

Ushuhuda wa ajabu wa Bill Wiese na safari yake ya dakika 23 kwenda Kuzimu. Bill aliwekwa Kuzimu, si kama mtazamaji wa kawaida, bali kama mtu ambaye hajaokolewa. Anasimulia mambo yote ya kutisha kwa usahihi hivi kwamba huvutia msikilizaji kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Tafadhali shiriki shuhuda hizi kuhusu ukweli wa kuzimu na wengi uwezavyo.

 

sikiliza2 sikiliza2
dakika 58
13 MB
dakika 58
13 MB

 

Ukweli kuhusu kuzimu uko wazi sana katika maandiko yote katika Biblia Takatifu.
Adui amewadanganya watu wengi sana kwamba kuzimu haipo, lakini msidanganyike ipo!
Na siku ya hukumu Bwana alitupa kuzimu katika ziwa la moto na mateso yatakuwa ya milele, soma hapa sura ya 20 kutoka kitabu cha Ufunuo mstari wa 10 hadi mwisho:
“Na Ibilisi, mwenye kuwadanganya, akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku, milele na milele.
Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketiye juu yake, ambaye dunia na mbingu zikaukimbia uso wake; na hapakuonekana mahali pao. Nikawaona wafu, wadogo kwa wakubwa, wamesimama mbele za Mungu; na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima; na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake; na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, nao wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Na iwapo mtu ye yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto."

Je, unataka kumuomba Yesu Kristo akusamehe tafadhali nenda kwenye ukurasa wetu wa kujitolea ili uwe na uhakika wa wokovu bonyeza 'jinsi ya kufika mbinguni'

Faili zote za sauti zilizo hapo juu ni za bure na hazina hakimiliki. Tafadhali share shuhuda hizi na wengine.

Wasifu wa Mary K Baxter

Mwinjilisti Mary K. Baxter alizaliwa mwaka wa 1940 huko Chattanooga, Tennessee, na akamkubali Kristo kama Mwokozi wake akiwa na umri wa miaka kumi na tisa. Mnamo 1976, alipokuwa akiishi Belleville, Michigan, Yesu alimtokea katika umbo la kibinadamu, katika ndoto, maono, na mafunuo. Mary alitawazwa kuwa mhudumu mwaka wa 1983 katika Kanisa la Full Gospel of God huko Taylor, Michigan na kupokea Shahada ya Uzamivu ya Huduma kutoka Chuo cha Faith Bible College, kilichoshirikishwa na Chuo Kikuu cha Oral Roberts. Mwendo wa Roho Mtakatifu unasisitizwa katika huduma zake zote, na miujiza mingi imetokea ndani yake. Dk. Mary K. Baxter alikuwa amekuwa katika huduma ya wakati wote kwa zaidi ya miaka thelathini. Mungu alimtuma Mariamu kurekodi matukio yake na kuwaambia wengine juu ya kina cha kutisha, digrii, na mateso ya Kuzimu, pamoja na hatima ya ajabu ya Mbinguni kwa waliokombolewa na Yesu Kristo. Hakika ipo Jahannamu ya kuepuka na Pepo ya kuipata!
Katika maisha yake yote, Maria alikuwa amejionea maono mengi, ndoto, na mafunuo mengi kuhusu mbinguni, moto wa mateso, na ulimwengu wa roho. Alitumwa na Mungu kuhudumu katika mataifa zaidi ya 126, na ameona vitabu vyake vikitafsiriwa katika lugha nyingi zaidi ya ishirini.
Wokovu unachipuka alipokuwa ametembea katika nguvu za kimiujiza za Mungu maishani mwake. Ishara na maajabu yanamfuata, na shuhuda za neema ya wokovu ya Mungu huongezeka kutoka kwa huduma yake. Ana moyo wa mama kuona watu wote wakija katika ufalme wa Mungu na kuwa vile Mungu amewaumba wawe.
Amezaa huduma nyingine nyingi na kumiminika katika maisha ya wengine kuona ufalme wa Mungu ukipanuka katika vizazi vinavyoibuka vya dunia. Alisafiri ulimwengu na kuhudumu kwa uwezo wa Bwana wetu.
Mary ni mwandishi anayeuzwa sana, na vitabu vyake vya awali na Whitaker House ni pamoja na A Divine Revelation of Hell, A Divine Revelation of Heaven, Ufunuo wa Kiungu wa Ulimwengu wa Roho, Ufunuo wa Kiungu wa Malaika, Ufunuo wa Kiungu wa Vita vya Kiroho, Ufunuo wa Kiungu wa Vita vya Kiroho. Vita Kozi ya Biblia ya Kujisomea, Ufunuo wa Kimungu wa Ukombozi, Ufunuo wa Kimungu wa Uponyaji, Ufunuo wa Kiungu wa Maombi, Ufunuo wa Kimungu wa Damu Yenye Nguvu ya Yesu Kristo, na Ufunuo wa Kiungu wa Udanganyifu wa Shetani.
Alimaliza huduma yake ya ajabu mnamo 9/13/2021.

Bill Weise amekuwa Mkristo aliyejitolea na amehudumu katika nyadhifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kufundisha na kuongoza ibada tangu 1970. Yeye ni mzungumzaji aliyekamilika, akitokea kwenye mahojiano mia nne ya redio katika soko la Kikristo na la kawaida.

Ukweli kuhusu kuzimu. Hukumu ni kweli, kuzimu ni kweli, acha Roho Mtakatifu athibitishe dhambi, hukumu na uadilifu.