Chúa Giêsu vẫn chữa lành bệnh

"Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài {hãy tìm kiếm Ngài và sống hoàn toàn và luôn luôn theo ý muốn của Ngài, trên TẤT CẢ những điều khác, ưu tiên số một, trước bất cứ điều gì khác} và tất cả những điều này sẽ được thêm vào cho bạn". - Ma-thi-ơ 6:33 diễn đạt quyền năng

Trong tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải liên tục và luôn luôn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời TRƯỚC, đó phải luôn là ưu tiên số một của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng sau đó mọi sự sẽ được thêm vào cho bạn, tuy nhiên nếu bạn thực sự liên tục và luôn luôn tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời trước, bạn sẽ không bao giờ tập trung vào mọi việc nhưng bạn luôn tập trung vào Đức Chúa Trời. Kẻ thù sẽ cố gắng bóp méo sự tập trung của bạn, và bạn sẽ tập trung vào vấn đề của bạn, bệnh tật của bạn, vì vậy hãy bảo vệ sự tập trung của bạn và nhớ rằng Chúa Giê-xu vẫn chữa lành cho người bệnh.

Khi Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô rao giảng, Ngài đã chữa lành người bệnh ở khắp mọi nơi và Ngài truyền lệnh cho các môn đồ của mình cũng làm như vậy. Chúa chắc chắn làm phép lạ chữa bệnh, tuy nhiên phép lạ lớn nhất là sự cứu rỗi! sự ban cho miễn phí của sự sống đời đời qua sự ăn năn tội lỗi và đầu phục Chúa Giê Su Ky Tô để được sống đời đời trong thân thể vinh hiển, nơi không có sự chết, không có bệnh tật và không có buồn phiền.

Chúa biết nhu cầu của bạn trước khi nó trở thành nhu cầu của bạn, sự giải cứu (sự cứu rỗi) đến bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta và hiến mạng sống của chúng ta cho Ngài. Trong chức vụ tiến hành nhiều cuộc giải cứu của mình, tôi đã thấy rằng nhiều bệnh tật và đau đớn do ma quỷ gây ra, và tôi khuyên bất kỳ ai hãy cầu xin Chúa tìm kiếm trái tim của bạn để tìm kiếm bất kỳ sự không tha thứ hoặc tội lỗi không thành khẩn nào trong cuộc sống của bạn, hãy phá vỡ những lời nguyền rủa xem thêm về đó trên trang chuyên dụng.

Tuy nhiên, đức tin luôn bị coi nhẹ

Chúa Giê-xu dạy chúng ta 'nếu chúng ta chỉ có đức tin cỡ hạt cải {hạt nhỏ nhất trong thời kỳ đó trong vùng đó} Ma-thi-ơ 17: 17-19 đọc: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi thế hệ bất trung và gian tà, tôi sẽ ở bên các bạn được bao lâu? Tôi sẽ làm khổ bạn bao lâu? mang anh ta đến với tôi. Và Chúa Giê-xu quở trách ma quỷ; và anh ta rời khỏi anh ta; và đứa trẻ đã bị CHỮA NGAY từ chính giờ đó: Sau đó, các môn đồ đến với Đức Chúa Jêsus khác nhau; và nói: Tại sao chúng ta không thể đuổi anh ta ra ngoài? "

"Và Chúa Jêsus đã trả lời với họ, Vì sự không tin của các ngươi; quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng: Nếu các ngươi có đức tin như hạt cải, thì các ngươi sẽ nói với núi này rằng: Hãy dời đi nơi khác; và nó sẽ loại bỏ; VÀ KHÔNG CÓ GÌ SẼ KHÔNG THỂ THIẾU NGOÀI BẠN. " - Ma-thi-ơ 17: 20

Trong Lu-ca 17: 6, Chúa đã trả lời, "Nếu các ngươi có đức tin như hạt cải, thì có thể nói cùng cây si-ma này rằng: Ngươi hãy nhổ tận gốc và đem trồng trong biển, và nó sẽ vâng lời ngươi."

Đức tin thực sự là tin tưởng mà không cần suy nghĩ trong đầu, do đó Chúa Giê-su dạy chúng ta phải có 'đức tin như trẻ thơ' tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Phó thác cuộc đời mình cho Chúa Giê Su Ky Tô, dâng đời mình cho Chúa Giê Su Ky Tô cũng có nghĩa là hoàn toàn tin cậy Chúa trong mọi sự. Lu-ca 8:48 nhấn mạnh đến đức tin để chữa bệnh; "Con gái, được an ủi tốt: đức tin của con đã làm cho con toàn thể, hãy ra đi trong hòa bình."

Hê-bơ-rơ 11: 5-6 "Nhưng không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng người được; vì kẻ nào đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho những người siêng năng tìm kiếm Ngài".

Sự đụng chạm thần thánh của Đức Chúa Trời đối với thân thể hoặc tâm trí bị hư hỏng không chỉ là một hiện tượng trong Tân Ước từ thời các sứ đồ và Giáo hội Sơ khai. Khả năng thực hiện điều kỳ diệu của ông không phải và chưa bao giờ bị giới hạn trong một khung thời gian nhất định trong lịch sử nhà thờ. Đức Chúa Trời không tôn trọng con người, vì Hê-bơ-rơ 13: 8 tuyên bố: "Chúa Giê-xu Christ cũng vậy, hôm qua, hôm nay, và mãi mãi."

Vậy thì Ngài chữa lành người bệnh, Ngài chữa lành người bệnh hôm nay và Ngài sẽ chữa lành người bệnh mãi mãi.

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chữa lành, TUY NHIÊN cách giải thích chính xác của phần lớn thời gian mà từ chữa bệnh được đề cập là - chữa lành tội lỗi! - và cần phải nhấn mạnh rằng đó là điều quan trọng nhất, nhưng tuy nhiên thánh thư cũng nói rõ rằng Chúa chữa lành bệnh tật, những kẻ tan nát và những người bị áp bức.

Chúng tôi đã thấy những người được chữa lành khỏi những căn bệnh khủng khiếp và lừa dối, chúng tôi đã thấy những người điếc được nghe và người mù nhìn thấy và những phép lạ chữa bệnh làm kinh ngạc khoa học y tế. KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ THIẾU với Đức Chúa Trời! Những gì Ngài đã làm cho người khác Ngài có thể làm cho bạn! Nhưng hãy nhớ sự cứu rỗi là phép lạ lớn nhất và hãy tự kiểm tra bản thân hàng ngày.

Hãy tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện và kiêng ăn, nhiều khi nỗi đau thể xác liên quan đến vết thương tình cảm!

Nếu bạn muốn chúng tôi cầu nguyện đồng ý với bạn để bạn được chữa lành, vui lòng gửi Cầu nguyện Request. Và kiểm tra của chúng tôi Blog của chúng tôi. với tin tức hàng tuần.