Yêu cầu cầu nguyện

Điều đầu tiên, trước tiên Chúa Giê-su đã tạo cho bạn một con đường để bạn được sống đời đời trên thiên đàng, nếu bạn không chắc mình đã được cứu, hãy đọc trang dành riêng của chúng tôi làm thế nào để lên thiên đường.
Đối với bất kỳ nhu cầu nào bạn có, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện này trong đức tin ngay bây giờ, sau đó nhập yêu cầu cầu nguyện của bạn bên dưới và nhấp vào gửi để chúng tôi có thể cầu nguyện cho bạn.

Lạy Cha là Thiên Chúa trong danh Chúa Giêsu, con cầu xin, lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là sức mạnh và là bài hát của con. Bạn là sự cứu rỗi của tôi. Ngài là Đức Chúa Trời của tôi và tôi ngợi khen Ngài. Khi tải trọng của tôi dường như quá nặng để trần Bạn ở đó để nâng tôi lên. Khi thế giới mang đến sự nản lòng Bạn ở đó để nâng đầu tôi. Hôm nay tôi tìm đến Bạn, vì tôi biết rằng tất cả những gì tôi cần đều được tìm thấy nơi Bạn. Cảm ơn Ngài hôm nay vì sự hiện diện của Ngài là sự trọn vẹn và tôi ẩn mình trong bóng tối của cánh chữa lành của Ngài trong danh Chúa Jêsus, amen.

Ma-thi-ơ 18: 19-20 tuyên bố: "Ta cũng nói với các ngươi điều này: Nếu hai người trong số các ngươi đồng ý ở đây về bất cứ điều gì các ngươi cầu xin, thì Cha ta ở trên trời sẽ làm điều đó cho các ngươi. Vì nơi nào có hai hoặc ba người tụ họp lại với nhau như môn đồ của ta, thì ta ở giữa họ."

Chúng tôi muốn cầu nguyện đồng ý với bạn cho nhu cầu của bạn, vì vậy xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu cầu nguyện của bạn.

Xin lưu ý: Các yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết một cách tuyệt mật; chúng tôi sẽ không lặp lại yêu cầu của bạn trong e-mail trả lời của chúng tôi.

Lời nguyền phá vỡ cuốn sách