WERELD EVANGELISATIE: Evangelist Vincent ten Bouwhuis, is een gezalfde internationale evangelist, de Heer bevestigd zijn bediening met tekenen. Wereldevangelisatie is onze missie.

GENEZING & BEVRIJDING: Evangelist Vincent ten Bouwhuis heeft ook een vruchtdragende wereldwijd bevrijdingspastoraat die door middel van persoonlijke een-op-een bevrijdingspastoraat en innerlijke genezingssessies. Als u trauma, misbruik, afwijzing geleden heeft, DIS heeft of last heeft van hekserij, kunt u genezen, bevrijd en hersteld worden. Check de 1-op-1 pagina..

Evangelisatie open-lucht campagnes  met Evangelist Vincent worden gedaan in Afrika en India op plaatsen als Sierra LeoneNigeria, Zambia, KeniaIndia en Pakistan en nog veel meer landen. Bekijk de korte overzichtsvideo hieronder: Evenementen Kalender.

Wereldevangelisatie in het Woord van God is de wil van God. We bidden dat je gezegend bent met de vele antwoorden, leringen en bronnen die je kunt vinden en raadplegen op deze website over de reddende genade van de Heer Jezus Christus. Het goede nieuws. Zaligheid (redding) is het eeuwige leven en is het grootste geschenk dat iemand kan ontvangen en het is gratis. Toen Jezus het Koninkrijk van God begon te prediken, zoals opgetekend in Mattheüs 4:17, zei Hij: "Bekeer u want het Koninkrijk van God is nabij", het eeuwigdurende Koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen is nabij, bekeer u, keer u af van de zonde en keer u om de Heer Jezus Christus te volgen.
 
Mat 7:13 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”HSV)

Van het grote continent Afrika tot de wonderbaarlijke natie India bevestigt de Heer de prediking van het evangelie met massa's reddingen en tekenen van genezing en bevrijding die volgen. Als evangelist verkondigt Vincent ten Bouwhuis (Bauhaus) met passie het evangelie van het Koninkrijk van God.
Wereldevangelisatie met Vincent Bauhaus

Wereldevangelisatie in Pakistan en India met Vincent Bauhaus