Vincent Bauhaus

Evangelist Vincent Bauhaus

Evangelist Vincent Bauhaus [ten Bouwhuis] is de originele Nederlandse spelling, hoe moeilijk ook uit te spreken] is echtgenoot en vader van vier kinderen en de grondlegger van deze bediening. Een Nederlander en een gewijde predikant met een theologisch doctoraat, door God geroepen in de vijfvoudige bediening. Geboren in Nederland, waar hij afstudeerde aan de School of Economics en waar hij ook werd opgeleid om drie talen vloeiend te spreken: Engels, Duits en Nederlands. Vervolgens verhuisde hij in de jaren '90 naar Groot-Brittannië vanwege zijn carrière en liefde voor Engeland, waar hij vervolgens serieus werd over zijn geloof en naar de kerk ging om nabijheid met de Heer Jezus Christus na te streven.

  • “De kunst van het evangeliseren is een verbinding maken tussen de wereld en het Koninkrijk van God” Evangelist Vincentius Bauhaus
 

Krachtige ontmoeting:

Evangelist Vincent Bauhaus was nog niet Geestvervuld en dit zou plotseling veranderen, Vincent had een krachtige ontmoeting met de Heilige Geest en gaf zich volledig over aan de Heer Jezus Christus na en tijdens het horen van de prediking van het kruis en werd volledig overweldigd door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest en de openbaring van het kruis, was hij urenlang onder de kracht van de Heilige Geest, enkele maanden later, toen hij hoorbaar werd geroepen door God (uitleg hieronder), begon hij zijn bediening.

Hervormd opgevoed door zijn ouders in Nederland, opgeleid op christelijke scholen en gelovig, bevestigde deze ontmoeting onweerlegbaar de roeping in zijn leven. Vincent werd vervolgens een fervent Bijbelstudent en daarnaast begon hij naast zijn meubelwerk ijverig de Bijbel te bestuderen, ging theologie studeren aan de universiteit en gaf uiteindelijk zijn bedrijf op om de roeping van de Heer op zijn leven te vervullen. Vincent richtte in 2005 deze wereldwijde outreach-bediening op. Hij vervolgde zijn studie theologie en promoveerde vervolgens op de theologie.

De Heer Jezus Christus heeft Vincent een krachtige zalving gegeven om het evangelie te prediken met daarop volgende genezing en bevrijding, maar ook om bediening te onderwijzen die het Lichaam van Christus bemoedigt en opbouwt. Met een door God gegeven last om de wereld te bereiken met het evangelie van het koninkrijk van God, heeft hij veel evangeliecampagnes in de open lucht geleid en georganiseerd in Afrika en India, ook in de Islamitische Republiek Pakistan.

Genezing:

Evangelist Vincent Bauhaus is getuige van de genezende kracht van God doordat veel mensen tijdens zijn samenkomsten en als hij de handen oplegt genezing ontvangen. Vincent heeft genezingsgetuigenissen geverifieerd, waaronder van medische artsen die hun wonderbaarlijke genezing bijdragen door Vincent de handen op te leggen en voor hen te bidden in Jezus naam. Evangelist Vincent heeft zelfs twee artsen in zijn bestuur en die reizen vaak mee naar de kruistochten om te zien hoe lammen lopen, doven horen, zieken herstelden en onderdrukten worden vrijgelaten in Jezus naam.

Vincent runt geen kerk, hij is een reizende evangelist die wereldwijd opereert, het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld predikt en als evangelist ook geroepen is om een ​​zegen te zijn voor het lichaam van Christus door te dienen en te prediken in kerken en conferenties, de Heer gezalfde Vincent die werkzaam is in vele gaven van de Heilige Geest, vooral de werking van wonderen, genezing, onderscheidingsvermogen en profetie.

Door God geroepen, niet door mensen:

Vijf maanden na de bovengenoemde volledige overgave aan de Heer Jezus Christus en het ontvangen van de doop met de Heilige Geest, riep de Heer Vincent in een week tijd drie keer hoorbaar bij naam: “Vincent, bouw een bediening voor mij op” Vincent gehoorzaamde toen de Heer belde de derde keer binnen diezelfde week omdat hij de eerste twee keer volkomen verbaasd was over deze ontmoeting met de levende God. Toen begon hij de precieze instructies van de Heer op te volgen.

Een visioen van de hemel:

Tijdens het houden van zijn allereerste preek op een kerkconferentie was Vincent in zijn eigen woorden plotseling totaal losgekoppeld van de aarde en de hemel: “Ik was op een andere plaats, alles voelde anders en toch Goddelijk, ik stond en zag een verbazingwekkende hoeveelheid rechthoekige bankettafels tot aan de horizon prachtig bedekt met linnengoed en serviesgoed maar geen mensen alle stoelen waren leeg en het was stil, toen hoorde ik de stem van de Heer vastberaden spreken: 'Vincent, de tafels zijn gedekt voor het bruiloftsmaal van het Lam, predik de Evangelie Vincent' onmiddellijk nadat ik terug op de preekstoel van de kerk stond, verbaasd en onder de kracht van de Heilige Geest”.

Over evangelist Vincent Bauhaus

"De kunst van spirituele oorlogsvoering is om het lef te hebben om het kwaad te erkennen en het frontaal aan te pakken in Jezus naam" - Evangelist Vincent Bauhaus 

Bevrijding en geestelijke oorlogvoering:

Met een krachtige vruchtdragende bevrijdings- en herstel-genezingsbediening heeft evangelist Vincent Bauhaus bovendien een internationale reputatie verworven als expert op het gebied van geestelijke oorlogvoering, bevrijdingsbediening en zielegenezing. iE herstel van het gebroken hart en dissociëren identiteitsstoornissen, na duizenden uren persoonlijke vertrouwelijke intensieve individuele innerlijke genezingsbediening en diepgaande bevrijding te hebben gedaan met een groot aantal mensen met een gebroken hart en onderdrukte mensen in het VK, Afrika, Azië, de VS en uit over de hele wereld. Hij heeft bovendien duizenden persoonlijke bevrijdingsbedieningssessies één op één geleid.

Media:

Vincent heeft gewerkt met de seculiere pers en seculiere tv gemiddeld en heeft altijd een open-deur-naar-de-media-filosofie gehad om de christelijke hulpverlening te begrijpen. Dit is breed uitgemeten en heeft velen geholpen dit te begrijpen.
Vincent was te zien in 5 documentaires die wereldwijd op televisie en streamingplatforms werden uitgezonden. Door internationale hulpverlening en kruistochten zijn miljoenen mensen gered, genezen, hersteld en verlost, allemaal tot eer van de Heer Jezus Christus.

OM EVANGELIST VINCENT BAUHAUS UIT TE NODIGEN:

Vincent is beschikbaar voor openluchtcampagnes of spreekbeurten in kerken en conferenties over de hele wereld, deze link of email: [e-mail beveiligd]

 

 

Evangelisatie 

De bediening en het ambt binnen de vijfvoudigheid van een evangelist is om uit te reiken, bijbels gesproken 'vissen naar mensen', de niet-gelovigen te bereiken met het goede nieuws-evangelie van de Heer Jezus Christus. Een gedeelde passie voor de verlorenen en een ijver om hen voor de Heer Jezus Christus te winnen door in Gods liefde het Evangelie uit te reiken.
Een van de favoriete mede-evangelisten van Evangelist Bauhaus heeft dezelfde naam en is geboren in Nederlanders Corrie ten Boom auteur van het bekende boek De schuilplaats en Vagebond voor de Heer.
Net als mede-Nederlandse evangelist Broeder Andreas van der Bijl 'Gods smokkelaar' bekend om het smokkelen van bijbels naar communistische landen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, oprichter van Open Doors en auteur van het inspirerende boek Gods smokkelaar.
Cfan oprichter man van God Evangelist Reinhard Bonke met zijn prachtige helderheid die heel Afrika overspoelde met de prediking van het evangelie, schreef hij het verbazingwekkende boek Evangelisatie door vuur. En
Filmmaker Evangelist Straal Comfort


Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in marketinge-mails te ontvangen van: Born Again Ministries. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van e-mails op elk moment intrekken door gebruik te maken van de SafeUnsubscribe®-link onderaan elke e-mail. E-mails worden onderhouden door Constant Contact