Evangelist Vincent Bauhaus biografie

Dr. Evangelist Vincent Bauhaus - ten Bouwhuis

Dr. Vincent Bauhaus (ten Bouwhuis)

Evangelist Vincent Bauhaus [ten Bouwhuis is de originele Nederlandse spelling, hoe moeilijk ook uit te spreken] is een echtgenoot en vader van vier kinderen en de oprichter van deze bediening. Een Nederlander met een joodse genealogie van moeders kant en meer dan 6e generatie christen van vaders kant, een gewijde predikant met een theologisch doctoraat geroepen door God in de vijfvoudige bediening. Geboren in Nederland, waar hij afstudeerde aan de School of Economics en waar hij ook vloeiend werd opgeleid in drie talen, Engels, Duits en Nederlands. Vervolgens verhuisde hij in de jaren '90 naar Groot-Brittannië vanwege zijn carrière en liefde voor Engeland, waar hij zijn geloof serieus nam door naar de kerk te gaan om hechtheid met de Heer Jezus Christus na te streven.

"De kunst van het evangeliseren is een verbinding maken tussen de wereld en het Koninkrijk van God" - Evangelist Vincent Bauhaus

Krachtige ontmoeting:

Evangelist Vincent Bauhaus was nog niet Geestvervuld en dit zou plotseling veranderen, Vincent had een krachtige ontmoeting met de Heilige Geest en gaf zich volledig over aan de Heer Jezus Christus na en tijdens het horen van de prediking van het kruis en werd volledig overweldigd door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest en de openbaring van het kruis, was hij urenlang onder de kracht van de Heilige Geest, enkele maanden later, toen hij hoorbaar werd geroepen door God (uitleg hieronder), begon hij zijn bediening.

Hoewel hij door zijn ouders in Nederland als christen werd opgevoed, op christelijke scholen was opgeleid en geloof had, bevestigde deze ontmoeting ontegensprekelijk de roeping op zijn leven. Vincent werd vervolgens een fervent Bijbelstudent en daarnaast begon hij, naast zijn meubelwerk, vurig de Bijbel te bestuderen, ging theologie studeren aan de universiteit en gaf uiteindelijk zijn bedrijf op om de roeping van de Heer op zijn leven te vervullen. Vincent richtte deze wereldwijde outreach-bediening op in 2005. Hij vervolgde zijn studie met als hoofdvak theologie en behaalde vervolgens zijn theologische doctoraat.

De Heer Jezus Christus heeft Vincent een krachtige zalving gegeven om te prediken, te profeteren en ook een onderwijzende bediening die het Lichaam van Christus aanmoedigt en opbouwt. Met een door God gegeven last om de wereld te bereiken met het evangelie van het koninkrijk van God, heeft hij evangeliecampagnes en conferenties in Europa, Afrika en Azië geleid en verlangend georganiseerd, waaronder vele openluchtevangelisatiecampagnes in de Islamitische Republiek Pakistan en India.

Genezing:

Evangelist Vincent Bauhaus is getuige van de genezende kracht van God doordat veel mensen tijdens zijn samenkomsten en als hij de handen oplegt genezing ontvangen. Vincent heeft genezingsgetuigenissen geverifieerd, waaronder van medische artsen die hun wonderbaarlijke genezing bijdragen door Vincent de handen op te leggen en voor hen te bidden in Jezus naam. Evangelist Vincent heeft zelfs twee artsen in zijn bestuur en die reizen vaak mee naar de kruistochten om te zien hoe lammen lopen, doven horen, zieken herstelden en onderdrukten worden vrijgelaten in Jezus naam.

Vincent runt geen kerk, hij is een reizende evangelist die wereldwijd opereert, het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld predikt en als evangelist ook geroepen is om een ​​zegen te zijn voor het lichaam van Christus door te dienen en te prediken in kerken en conferenties, de Heer gezalfde Vincent die werkzaam is in vele gaven van de Heilige Geest, vooral de werking van wonderen, genezing, onderscheidingsvermogen en profetie.

Door God geroepen, niet door mensen:

Vijf maanden na de hierboven genoemde volledige overgave aan de Heer Jezus Christus en het ontvangen van de doop met de Heilige Geest, riep de Heer Vincent gedurende een week drie keer hoorbaar bij zijn naam: "Vincent, bouw een bediening voor mij" Vincent gehoorzaamde toen de Heer belde de derde keer binnen diezelfde week omdat hij de eerste twee keer volledig verbaasd was over deze ontmoeting met de levende God. Toen begon hij de precieze instructies van de Heer op te volgen.

Een visioen van de hemel:

Tijdens het prediken van zijn allereerste preek op een kerkconferentie was Vincent plotseling totaal losgekoppeld van de aarde en in hemel in zijn eigen woorden: "Ik was op een andere plaats alles voelde anders en toch goddelijk, ik stond en zag een verbazingwekkende hoeveelheid rechthoekige bankettafels tot aan de horizon prachtig bedekt met linnen en servies maar geen mensen alle stoelen waren leeg en het was stil , hoorde ik toen de stem van de Heer resoluut spreken: 'Vincent, de tafels zijn gedekt voor het bruiloftsmaal van het Lam, predik het evangelie Vincent' onmiddellijk nadat ik verbaasd en onder de kracht van de Heilige Geest terug op de preekstoel van de kerk was ".

Evangelist Vincent Bauhaus dient in India

Evangelist Vincent Bauhaus dient in India

"De kunst van geestelijke oorlogvoering is het lef hebben om het kwaad te erkennen en het frontaal aan te pakken in Jezus naam" - Evangelist Vincent Bauhaus 

Bevrijding en geestelijke oorlogvoering:

Met een krachtige vruchtdragende bevrijdings- en herstel-genezingsbediening heeft evangelist Vincent Bauhaus bovendien een internationale reputatie verworven als expert op het gebied van geestelijke oorlogvoering, bevrijdingsbediening en zielegenezing. iE herstel van het gebroken hart en dissociëren identiteitsstoornissen, na duizenden uren persoonlijke vertrouwelijke intensieve individuele innerlijke genezingsbediening en diepgaande bevrijding te hebben gedaan met een groot aantal mensen met een gebroken hart en onderdrukte mensen in het VK, Afrika, Azië, de VS en uit over de hele wereld. Hij heeft bovendien duizenden persoonlijke bevrijdingsbedieningssessies één op één geleid.

Media:

Vincent heeft gewerkt met de seculiere pers en seculiere tv gemiddeld en heeft altijd een open-deur-naar-de-media-filosofie gehad om christelijke hulpverlening te begrijpen. Dit is breed uitgemeten en heeft velen geholpen dit te begrijpen. Het ministerie zendt ook wereldwijd uit. Door internationale outreach en kruistochten zijn miljoenen mensen gered, genezen, hersteld en verlost, allemaal tot eer van de Heer Jezus Christus.

 

OM EVANGELIST VINCENT BAUHAUS UIT TE NODIGEN:

Vincent is beschikbaar voor spreekbeurten in kerken en conferenties over de hele wereld, deze link of email: [e-mail beveiligd]

Evangelist Vincent Bauhaus in Afrika

Prediken in de regen tijdens de Sierra Leone Kenema Crusade

 

 

 

Evangelisatie 

De bediening en het ambt binnen het vijfvoud van een evangelist is om, bijbels gesproken 'vissen naar mensen', de ongelovigen te bereiken met het goede nieuws evangelie van de Heer Jezus Christus. Een gedeelde passie voor de verlorenen en een ijver om hen te winnen voor de Heer Jezus Christus door in Gods liefde het evangelie uit te reiken.
Een van de favoriete mede-evangelisten van Evangelist Bauhaus heeft dezelfde naam en is geboren in Nederlanders Corrie ten Boom auteur van het bekende boek De schuilplaats en Vagebond voor de Heer.
En natuurlijk Evangelist Billy Graham oprichter van de Billy Graham Evangelistic Association en de Billy Graham Library in North Caroline, William Franklin Graham Jr. was een Amerikaanse evangelist en een gewijde predikant van de Southern Baptist die eind jaren veertig internationaal bekend werd. Zijn zoon Evangelist Franklin Graham zet de erfenis wonderbaarlijk voort.
Mede Nederlandse Evangelist Broeder Andreas van der Bijl 'Gods smokkelaar' bekend van het smokkelen van bijbels naar communistische landen op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, oprichter van Open Doors en auteur van het inspirerende boek Gods smokkelaar.
Cfan oprichter man van God Evangelist Reinhard Bonke met zijn prachtige helderheid die heel Afrika overspoelde met de prediking van het evangelie, schreef hij het verbazingwekkende boek Evangelisatie door vuur. Evangelist Daniel Kolenda zet nu de erfenis van zijn geestelijke vader voort.

Filmmaker Evangelist Straal Comfort en Kirk Cameron moeten in deze lijst van inspirerende evangelisten staan.